Rabu, 12 Desember 2012

Contoh Sawala


Tugas Kelompok
Basa Sunda
SAWALA

Kelas X-2
NamaAnggota:
Fadhila Meylinda A.
Fransisca E.
M. Rivai Sulaiman
Savitri Nurul Syifa
Tina Yulianti

 SMA Negeri 3 Cimahi
Tahun Ajaran 2012/2013


Tanya Jawab:


Panumbu Catur (Savitri): Assalamualaikum wr.wb. Saderek sadayana, kelompok genep ayeuna medar perkawis kabersihan disakola.Nanging sateuacan kelompok genep ngadugikeun materina simkuring bade ngawenohkeun saurang-saurangna. Penyaji ayatiluan, nyaeta1) Saderek Fadhila, 2) Saderek Muhamad  Rivai, 3) Saderek Tina. Anu kabagean pancen notulen nyaeta saderek Fransisca. Atuh simkuring Savitri kapapancen anjanten moderator. Saderek-saderek sadayana supados nyangkolong kana waktos, mangga kasaderek Fadhilla,Rivai, sareng Tina kanggo ngadugikeun materina.
Panyatur1 (Fadhila):  Hatur nuhun kasaderek Savitri, Kaberesihan mangrupa sawaréh ti iman. Tapi, nampakna kaberesihan ditempo acuh teu acuh ku sawatara golongan. Balukarna jaram-jaram panyakit beuki seueur bersarang sarta kaséhatan ogé baris kaancam kaganggu.Ku kituna perlu hiji atikan ka generasi ngorapikeun hirup bersih.
Panyatur2 (Rivai): Tah kitu, Salah sahijina ngaliwatan atikan di sakola, hususna di taman kanak-kanak sarta sakola dasar. Dina mangsa-mangsa ieu pisan pikeun nanamkeun pentingna kaberesihan. Kaberesihan kudu dilarapkeun pikeun kabéh aktifitas akademika, mimitian ti guru, siswa, nepika nu ngajaga sakola.

Panyatur3  (Tina):  Sakola
ogé tetep kudu nerapkeun sistem piket. Pancén utama sistem piket tangtu waé ngabersihkeun rohang kelas sacara gunta-ganti luyu jeung jadwa lséwang-séwangan. Sistem piket bias ngalatih siswa pikeun tanggung jawab, digawé babarengan, sarta berdisiplin. Rasa cape anu dirasakeun kupara siswa baris jadi hiji palajaran pikeun henteu miceun runtah sembarangan.
Panyatur1 (Fadhila): Aranjeunana baris mikir deui lamun hoyong miceun runtah sembarangan alatan, Aranjeunana ogé ngarasakeun capéna  ngabersihkeun runtah-

runtah anu ambacak. Sajaba ti éta, kaberesihan diri ogé sami pentingna. Nganggo anu rapih sarta bersih tangtu baris leuwih alus.
Panumbu Catur (Savitri):  Saderek sadayana, penyaji ka-1 nepi ka-3 tos ngadugikeun pedaranana. Tah salajengna bilih ti para saderek aya anu teu acan jelas dipaparin waktos kanggo ngadugikan patalekana.
Pamilon: Langkung ti payun simkuring ngahaturkeun nuhun parantos dipaparin waktos kanggo tumaros anu bade ditaroska rerencangan panyatur ti kelompok genep teh nyaeta kumaha cara ngajaga lingkungan?
Panyatur2 (Rivai): sapertos miceun runtah dina tempatna, ngerjakeun pancén piket supados kelas tetep rapih sarta bersih.
Pamilon: Leres pisan, Hatur nuhun.
PanumbuCatur (Savitri):  Alhamdulillah sawala ti kelompok kuring tos rengse, sakitu wae. Hatur nuhun pisan ka sadayana, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamuakumwr.wb. Kesangtukang:
Kelompok urang milih judul ieu, kusabab kabersihan teh penting pisan keur kahirupan urang sarerea, jeung sagala rupa hal nu urang jalankeun pasti kudu ngutamakeunkabersihan.
Kaberesihan pangkal kaséhatan.Kecap-kecap ieu tos teu deungeun deui pikeun urang.Di hiji lingkungan sakola remen ogé hiji sakola ngalaman permasalahan ngeunaan kaberesihan.Hal ieu kusabab ku para siswa anu miceun runtah sembarangan.Motivasi nu nulis mengang ka téma ieu alatan pohara kurang sakali kasadaran siswa-siswa pikeun miceun runtah dina tempat runtah atawa tong runtah anu tos disadiakeun.


KASIMPULAN

Jadi, urang sadaya teh kudu ngajaga kabersihan lingkungan sabab lamun urang sadaya heunteu ngajaga kabersihan lingkungan engke bias nimbulkeun bencana kaurang sadayana.Contohna global warming. Cara ngajaga lingkungan nu paling saderhana teh sapertos buang sampah dina tempatna. Jeung, urang sadaya ge kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana, nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani.

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More